terugblik 11 november 2016

De terugblik van 11 november bundelen we in verschillende subpagina's.

Hoofdthema was uiteraard Buurten als werkwoord.

 

In de tweede ronde kwamen zeven thema's aan bod:

 

Thema's

De kortste samenvatting (met dank aan Dirk Barrez)

We vroegen Dirk Barrez enkele hoofdlijnen te trekken.

 1. De buurtactievelingen, onder meer in de buurtcomités zijn –voortgaande op de aanwezigheid hier - mensen die al of nog volop in de kinderen zitten.
  Vandaar de aandacht voor betrekken van kinderen en jongeren.
 2. Er is een algemene tevredenheid over  de ondersteuning van de gemeente voor buurtevenementen.
  Een vraag komt naar voren: één loket voor de verschillende meldingen en aanvragen.
 3. De samenwerking met de gemeente kan verder gaan. Meer bepaald als motor voor de transitie naar een duurzame samenleving, inclusief economie die daarin de zwakste schakel vormt.
 4. Voor die economische transitie komen zeker in aanmerking:
  • energievoorziening via coöperatieven
  • voedselvoorziening via korte voedselketen en samentuinen.
 5. Vele voorstellen betreffen de korte termijn. Minder de langere termijn, maar laten we er nu al mee beginnen.