Transitie Herent

 De term transitie kan staan voor elke overgang van een toestand naar een andere.

 

In de context van klimaatverandering en andere grote maatschappelijke problemen gaat het om de overgang van een planeetverwoestende, fossiele-brandstof-gestuurde maatschappij naar één die duurzaam, veerkrachtiger, lokaler is, met een andere economie met meer maatschappelijke meerwaarde.

 

In 2006 riep de stad Totnes in Groot-Brittanië zich, onder impuls van Rob Hopkins, uit tot ‘Transition Town’.

 

In het kielzog daarvan startte in 2008 het eerste transitie-initiatief in Vlaanderen (op een zolder in Veltem trouwens, op initiatief van Jeanneke van de Ven en Rudy Dhondt). Er zijn op dit moment zo’n zestig initiatieven. Ze zijn verenigd in “Transitie Vlaanderen vzw”.

 

Dat transitie netwerk is er een van lokale groepen van burgers, van onder uit. Daarnaast zijn er ook organisaties bezig met transitie in maar dan meer vanuit het middenveld of vanuit de overheid. Bv. Transitie Netwerk Middenveld, Vlaanderen in Transitie.

 

Transitie Herent ontstond in 2013. We hebben al een aantal projecten op touw gezet. Zo is er de Geefwinkel en vinden er regelmatig Repair Cafés plaats. Onze eerste Samentuinen zijn een feit en we werken aan het opzetten van een lokale energiecoöperatie.

 

Er zitten nog heel wat projecten in de pijplijn!

 

Geefwinkel

 Je kan er spullen geven en/of meenemen zonder dat er geld bij te pas komt. Geen te grote dingen, want de ruimte is beperkt. Ook geen kapotte of verouderde. Anderen moeten er echt nog iets mee zijn.

 

Ecologisch willen we hergebruik stimuleren. In Vlaanderen zijn we al zeer sterk in recyclage (waarbij de grondstoffen worden hergebruikt om een nieuw product te maken) maar het hergebruiken van volledige producten staat nog in de kinderschoenen.

 

Sociaal wil de geefwinkel een ontmoetingsplaats zijn voor Herentenaars. Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen uiteraard ook komen. Vandaar onze samenwerking met het OCMW. Maar de Geefwinkel staat open voor iedereen, wat het voor die ocmw-doelgroep gemakkelijker maakt: ze kunnen er zonder stigma terecht.

 

Economisch komt hier geen geld aan te pas. Dat kan aanzetten om uit het geldende economische denken te stappen.

 

Repair Café

Naast hergebruik is repareren een belangrijk alternatief voor weggooien. Enkele keren per jaar organiseren we een Repair Café ergens in Herent. We repareren er spullen die binnengebracht worden maar leren de mensen ook zelf ook repareren.

 

Repair Cafés lenen zich ideaal om in buurten georganiseerd te worden.

 

We zijn steeds op zoek naar reparateurs uit de buurt die kunnen meehelpen.  Bij voorbeeld herstellen van kleding/textiel, fietsen, elektrische apparaten, kleine meubels/houten voorwerpen, informatica…

 

Eetbaar Herent

 Eetbaar Herent organiseert Samentuinen in Herent.

 

De nadruk ligt op samen ecologisch tuinieren, waarbij de tuiniers elkaar helpen en van elkaar leren. Ze bewerken zowel een eigen perceel als de gezamenlijke aanplanting.

 

In de kloostertuin van ’t Schrijn hebben we het eerste seizoen achter de rug. We zijn klaar om nieuwe tuiniers te verwelkomen en we zoeken nieuwe stukken grond voor Samentuinen.

 

Meer info