Burgemeestersconvenant voor minder broeikassen

Het gemeentebestuur van Herent heeft in 2015 het Burgemeestersconvenant ondertekend: de verbintenis tegen 2020 de uitstoot in CO2 –equivalenten op het grondgebied van de gemeente te verminderen met ten minste 20%.

 

Herent sluit daarmee aan bij een initiatief van meer dan 7000 lokale en regionale overheden, verspreid over 57 landen.

Klimaatacties in Herent

In Herent zijn sinds de opmaak van het klimaatactieplan al heel wat projecten opgestart en lopende. De twee prioritaire domeinen zijn gebouwen en mobiliteit.

 

Een greep uit de projecten:

 • groepsaankoop energiezuinige huishoudtoestellen
 • groepsaankoop van elektrische fietsen
 • gemeentelijke premies voor isolerende maatregelen (dak-, buitenmuur- en spouwmuur- en zoldervloerisolatie, hoogrendementsbeglazing)
 • gemeentelijke premie voor geveltuintjes
 • sensibiliseringscampagnes zoals o.a. ‘Met belgerinkel naar de winkel’ en ‘Met belgerinkel naar de school’, ‘nacht van de duisternis’, ‘dikketruiendag’
 •  verduurzamen van de overheidsopdrachten (catering, de infokrant, kopieerpapier, briefpapier en enveloppes, kleding van het personeel, wagens, en meer)
 • thermografische scans voor particuliere gebouwen
 • stimuleren van korte-keten initiatieven door kookworkshops en een infobrochure over lokale landbouwers
 •  lanceren van een kinderfiets-o-theek
 • ondersteunen in het burgerinitiatief van autodelen
 • groepsbestelling voor verwijderen van stookolietanks

  Zie ook  http://www.herent.be/content/content/record.php?ID=3635&markSrch=1.

 

wat brengt de toekomst?

Ook hier een greep uit wat op stapel staat.

 • Groepsaankoop van dakisolatie in combinatie met zonnepanelen
 • Samen met de sportverenigingen werkt de gemeente aan eco-sporten door:
  •  afval te beperken en sorteren
  • (fossiele) energieverbruik te verminderen
 • Samenaankopen van hoogrendementsbeglazing, hoogrendementsketels, zonneboilers en spouw- en buitenmuurisolatie
 • Fiets audit in samenwerking met de fietsersbond.
 • Versterken van het trage wegen netwerk, met de dorpskernen en schoolomgevingen als prioriteit.
 •  Studie over drukken van energieverbruik voor de openbare verlichting door dimmen of doven
 •  Steun aan energie- of andere burgercoöperatieven

 

Welke rol spelen de buurtcomités?

Buurten vormen een belangrijke schakel in de gemeentelijke duurzaamheidsketen. De buurtcomités  kunnen optreden als klankbord voor de individuele inwoners en zijn een makkelijk aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

 

Door op buurtniveau te werken, gaan buren elkaar inspireren. Bijvoorbeeld voor:

 • groepsaankopen
 • thermografische scans
 • collectieve wijkrenovaties
 • vergroening van de straat en de gevels
 • autodeel- of (bak)fietsdeelgroepen op wijkniveau

 

Idee of project?

Ideetjes en projecten zijn uiteraard altijd welkom: duurzaamherent@herent.be.