Herent: gastvrije gemeente voor vluchtelingen

Vluchtelingen in Herent

 Asielzoekers hebben in België recht op materiële opvang (ook genoemd: ‘een bed, een bad en brood’). Ofwel komt men in een opvangcentrum terecht, ofwel in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van een OCMW.

 

Het LOI-Herent, dat sinds 2000 bestaat, heeft een aanbod van 21 opvangplaatsen voor asielzoekers, voornamelijk in het oude OCMW-gebouw (nu Casa Manuel genoemd, naar Manuel Paau, uit eerbetoon voor deze trekker van de officiële zusterband tussen Herent en de Q’eqchi-gemeenschappen in Guatemala die in 2011 overleed).

 

 

Het LOI-Herent wordt vanuit het OCMW begeleid door 2 medewerksters (1,3 FTE personeelstijd).

 

Als asielzoekers erkend worden, krijgen ze het statuut van erkende vluchteling (of tijdelijke subsidiaire bescherming, na 1 jaar verlengbaar) en kunnen ze ook een leefloon krijgen. Ze moeten wel binnen 2 maanden de opvangplaats van het LOI verlaten.

 

InspirHerent 2016: ideeën voor gastvrije buurten

Tijdens de tweede editie van InspirHerent, op 11 november 2016, dachten de aanwezige buurt- en wijkcomité’s en andere deelnemers na over manieren om de aandacht voor vluchtelingen ook te verbeteren op niveau van de straat, de buurt, de wijk,...

 

De gastvrijheid van buurten verhogen, is één van die ideeën. Buren kunnen nieuwkomers wegwijs maken, kunnen hen de andere buren leren kennen, hen uithalen om samen iets te doen, om naar het straatfeest te komen,... Waarom geen ‘Gastvrije straten’ zoals de FairTradestraten ?

 

Rond de zoektocht naar gepaste en betaalbare huisvesting voor (o.a.) vluchtelingen kunnen buurten veel betekenen. In buurten en wijken is er dikwijls een grote kennis van de woningen: welke huizen komen leeg te staan, wat komt er te huur te staan ? Dikwijls is het een kwestie van snel zijn om een geschikt huis (te huur) te vinden... en daar kunnen buren bij helpen.

 

De suggestie wordt gedaan om te zorgen voor een infobladje voor buurten als vluchtelingen op zoek zijn.

 

Andere suggesties om het woonaanbod te vergroten:

  •  het aanbod van het SPIT Verhuurkantoor helpen verhogen in Herent
  • De woonreglementering aanpassen zodat (grote) woningen kunnen opgedeeld worden
  • Ervaringen uitwisselen met andere (buur)gemeenten
  • Snel voorzien in een extra aanbod via kleine wooneenheden (vb. Tiny Houses Belgium)
  • Een woonbeleidsplan uitwerken met een toekomstvisie (o.a. voor kwestbare groepen).

Om dit alles te ondersteunen, dient de gemeente of het OCMW in voldoende personeel en budget te voorzien. De Vlaamse subsidie ter ondersteuning gemeenten voor integratie en opvang van vluchtelingen (20 miljoen € in totaal, waarvan 15.392 € voor Herent) kan hiervoor ook benut worden.

 

Wil jouw buurt bijdragen tot een gastvrije gemeente?

De bedoeling is om deze ideeën verder uit te werken met de werkgroep vluchtelingen, het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en de buurten.

 

Vooral m.b.t. huisvesting (zoeken van betaalbare woningen), opvang en integratie van vluchtelingen in buurten kan nog heel wat ondernomen worden.

 

Contacteer Koen Neyens of het LOI.