Gelinkt

Op deze pagina verzamelen alle informatie van de vierde editie van inspirHerent. We vullen deze pagina mondjesmaat verder aan. 


 

Presentatie Dirk Barrez 

 

Coöperaties als hefbomen voor duurzaam samen leven

Download
Presentatie-coöperatie-als-transitiemoto
Adobe Acrobat document 3.2 MB

 

InspirHerende thema-sessies (meer info over de thema's):

1. energie: energiecoöperatie

 Energiecoöperatie ECoOB cvba wil met burgerparticipatie een significante bijdrage leveren aan een klimaatneutraal Herent en regio Oost-Brabant. Allereerst door zonnestroominstallaties te bouwen op grote daken. Windenergie, biomassa, energiebesparing staan ook op de agenda. Meer info: www.ecoob.be  

2. mobiliteit: gedeelde mobiliteit

 Voor het thema deelmobiliteit gaan we in op de opstart van een burgercoöperatie rond elektrische deelmobiliteit zoals e-deelbakfietsen en e-deelauto's .  Naar het voorbeeld van www.partago.be 

3. wonen: nieuwe woonvormen

In de lijn van inspirHerent van vorig jaar gaan we op zoek naar nieuwe woonvormen van samenhuizen tot co-housing. En verder! Wooncoöperatie bijvoorbeeld. Hoe kunnen we die woonvormen in Herent bekend maken, uitvoeren en betaalbaar houden?

4. voedsel: korte voedselketen

Hoe kunnen initiatieven van korte Voedselketen zoals hoeveverkoop, voedselteams, 

samentuinen, gemeenschapsboerderijen elkaar aanvullen? Voor hun eigen succes, voor onderlinge uitwisseling en voor de uitbouw van een lokale voedselvoorziening.

5. buurten: buurt+comités

Meer en meer buurtcomités doen  méér dan een zomer- en/of winterfeest organiseren. En ze willen nog méér doen. Elk in eigen buurt en samen met andere buurten.

6. iedereen mee: nieuwe inwoners

 Het aantal Herentenaren neemt sterk toe. Hoe geraken nieuwe inwoners snel wegwijs en geïntegreerd in onze gemeente. We geven enkele voorbeelden waar die uitdagingen hebben gespeeld en hoe daarmee is omgegaan. We gaan op zoek naar de vragen die nieuwe inwoners zich stellen en naar inspiratie om op die vragen een gepast antwoord te geven zodat “iedereen mee” is. 

+1 participatie: lokale democratie

Hoe zorgen we ervoor dat we de volgende zes jaar mee vorm geven aan het gemeentebeleid? In de adviesraden, in de gemeenteraad, via verenigingen en buurten en als (wakkere) burgers.