Vrijetijdsdienst

 “Het gemeentebestuur ondersteunt initiatieven van buurten. Ze versterken het sociale weefsel.” Tot zover de beleidsverklaring in een notendop.

 

Wat de ondersteuning inhoudt, weten geroutineerde buurtcomités. Voor nieuwe initiatieven hier toch even de hoofdlijnen.

 

Meer details op de website van de gemeente: via vrije tijd naar evenementen en daar naar buurtfeesten. Maar ook onder andere titeltjes vind je inspiratie, bv. kermissen, speelstraten, culturele en sportinfrastructuur. 

 

De vrijetijdsdienst heeft enkele handige brochures uitgegeven. Je vindt ze ook online.

 

Over buurtfeesten

Als ‘openbaar evenement’ heeft een buurtfeest een toestemming nodig van de gemeentelijke overheid. Op tijd vragen dus. Zeker een maand op voorhand. Via een formulier, dat je online vindt. Je kunt op dat formulier meteen nog meer aanvragen: subsidie, verkeer. Om materiaal te ontlenen zijn er aparte formulieren.

 

 

Terwijl je al die administratieve romplomp (sorry) doorloopt, krijg je nuttige informatie over  de uitleendienst en de vrijwilligersverzekering van de provincie, subsidie van de  Vlaamse Gemeenschap voor een buurtfeest tussen 1 en 11 juli, geluidsnormen (85 dB), einduren en sterke dranken.

 

Over duurzame evenementen

 Mag het iets méér zijn?

 

Meer dan de voorschriften van wetten en reglementen. Niet te veel CO2 uitstoot , afval, luchtvervuiling, geluidsoverlast, ongezonde voeding eten en drinken. Inspiratie daarvoor is te vinden in de brochure Duurzame evenementen. Er is trouwens ook een subsidie voor de meest duurzame buurtfeesten. 

 

De tips in de brochure en de criteria voor de extra subsidie betreffen afvalpreventie, afvalinzameling, promotie, catering, schoonmaak, energie, water. Daarmee is nog maar een eerste stap naar duurzaamheid gezet. Daarom is er ook een uitdrukkelijke oproep naar nog meer en nog diepere eigen initiatieven voor duurzaamheid.

 

Planidoo

De vrijetijdsdienst biedt voor Herentse organisatoren een e-tool aan. Wat dat is, kun je het best meteen ontdekken waar het thuis hoort: Planidoo.be. Gratis gebruik.

 

 

Het digitale platform wil organiseren eenvoudiger maken, bijvoorbeeld door een eigen moderne mini-website

  • alle informatie op één centrale locatie bewaard voor het hele team
  • checklist van taken, bv. vergunningen, bestellingen, uitnodigingen
  • sjablonen voor begroting, vrijwilligerscontracten, sabam, billijke vergoeding

 en voor zover je dat wil (want een buurtactiviteit is in de regel beperkt tot de buurt)

  • onmiddellijke publicatie op www.uitinvlaanderen.be
  • promotiepagina op de planidoo website

 

Alvast handig als je de organisatie van buurtactiviteiten wil doorgeven aan een nieuwe ploeg.

 

toemaatje